Annulering & voor herroeping
Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden, waar de consument is iedere natuurlijke persoon die een transactie komt voor doeleinden die meestal geen commerciële noch zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven:
A. Annulering
opname
U hebt het recht zich terug te trekken binnen een maand zonder opgaaf van redenen dit contract.
De wachttijd bedraagt 1 maand na de datum zijn de eindproducten in het bezit te kopen genomen of door u aangegeven derde, die niet de vervoerder of heeft.
Om uw recht uit te oefenen, moet je (Maronad GmbH, Ammeloe 90, 48691 Vreden, tel. (0049) (0) 2564-3978620 E-mail: info@maronad.com). Door middel van een duidelijke verklaring (bv een verzonden per e-mail brief of e-mail) van uw besluit terug te trekken uit dit contract, op de hoogte. U kunt dit doen met behulp van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, die niet verplicht is, echter.
Om de deadline terugtrekking te voldoen, is het voldoende dat u uw communicatie te sturen met betrekking tot het herroepingsrecht voor de wachttijd.
Gevolgen van herroeping
Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van het aanbod (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een soort van levering anders dan die van ons, goedkoopste Standard hebben gekozen vergoeden hebben), en terug te betalen onmiddellijk uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving is ontvangen over de annulering van dit contract met ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval u in rekening gebracht vergoedingen voor deze aflossing. We kunnen terugbetaling totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen zijn teruggekeerd, indien dit eerder is.
Je hebt de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte van de annulering van dit contract, worden teruggestuurd naar ons of naar Maronad GmbH, Ammeloe 90, 48691, Vreden of passen. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor de termijn van veertien dagen te sturen.
Zij dragen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.
Algemene informatie
1) Vermijd schade en verontreiniging van het product. Stuur de goederen, indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingen componenten voor ons. Gebruik een beschermende buitenverpakking. Als u niet meer over de originele verpakking, gelieve een geschikt pakket voor een adequate bescherming tegen beschadiging tijdens het transport.
2) Stuur dan mogelijk niet de goederen terug naar ons niet vrij.
3) Houdt u er rekening mee dat de voorgaande leden 1-2 is geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het recht.
B. herroepingsformulier
Als u het contract te annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.
op
Maronad GmbH
Ammeloe 90
48691 Vreden
Duitsland
E-mail: info@maronad.com
Hierbij mede (s) Ik / wij (*) terug te trekken uit mijn / onze (*) contract aangegaan voor de aankoop van de volgende producten (*) / levering van de volgende diensten (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________
________________________________________________________
Naam / consument (en)
________________________________________________________
Adres van / consument (en)
________________________________________________________
Signature / consument (en) (alleen met bericht op papier)
_________________________
datum
onderstrepen (*) Schrappen


PayPal