Dit is een Vertaling van onze duitse leveringsvoorwaarden die geldig zijn voor ons bedrijf.

Algemene informatie over klanten
inhoud
1. scope
2. Conclusie
3. Terugtrekking
4. Prijzen en betaling
5. Verzendkosten & voorwaarden
6. Eigendomsvoorbehoud
7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
8. Aflossing van vouchers Actie
9. Alternative Dispute Resolution
1) Scope
1.1 Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") van Maronad GmbH (hierna: "verkoper") zijn van toepassing op alle contracten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper op het gebied van de verkoper in zijn online opslag van goederen getoond completes. Dit is de betrokkenheid van de eigen voorwaarden van de klant zijn bezwaar tegen, tenzij anders overeengekomen.
1.2 Op deze voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een transactie komt voor doeleinden die meestal geen commerciële noch zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. De zin van deze regeling is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, in een rechtshandeling het sluiten in hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
2) Conclusie
2.1 Het product beschrijvingen in de online winkel van de verkoper zijn niet bindend aanbod van de kant van de verkoper, maar bedoeld om een bindend bod in te dienen door de klant.
2.2 De klant kan het aanbod in te dienen via het geïntegreerd in de online winkel van de verkoper online bestelformulier. Hier zijn de klant, na de geselecteerde goederen te plaatsen in de virtuele winkelwagen en ga via de elektronische bestelprocedure, door te klikken op de laatste knop het bestelproces een juridisch bindend contract aan te bieden met betrekking tot de informatie in het mandje goederen. Bovendien kan de klant bieden ook telefonisch, per e-mail of online contact met de verkoper voorgesteld.
2.3 De verkoper kan aanvaarden binnen vijf dagen van de klant te bieden,
• door het doorsturen van de klant een schriftelijke bevestiging of een bevestiging schriftelijk (per fax of e-mail), waarbij de omvang van de orderbevestiging naar de klant is doorslaggevend, of
• door de klant de bestelde goederen, waarbij de mate van toegang van goederen aan de klant is doorslaggevend, of
• door na aflevering van de bestelling instrueert de klant te betalen.
Als een aantal van de bovengenoemde alternatieven, wordt het contract gesloten in de tijd waarin een van de genoemde alternatieven de eerste plaats komt. De deadline voor de aanvaarding van het bod vangt aan op de dag na de verzending van het aanbod door de klant onmiddellijk en eindigt met het einde van de vijfde dag, waarop met de verzending van het aanbod volgt. Als de verkoper niet in het aanbod van de klant binnen de gestelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn wilsverklaring.
2.4 Indien u kiest voor de betaalmethode 'PayPal Express "verwerking van betalingen via de betalingsdienst PayPal wordt gedaan (Europe) S.à R.L. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de toepassing van de PayPal-gebruikersovereenkomst, verkrijgbaar bij https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / gebruikersovereenkomst-vol is, of - indien de klant geen PayPal account heeft - onder de geldigheid voorwaarden voor betaling zonder een PayPal-rekening, te bereiken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- vol. Indien de klant tijdens het online bestelproces "PayPal Express" als betalingsoptie kiest, verliet hij door op de knoppen op hetzelfde moment het bestelproces finale en een betalingsopdracht bij PayPal. In dit geval is de verkoper erkent de goedkeuring van het aanbod van de klant op het moment, waarin de klant initieert door te klikken op de knoppen om het orderproces sluiting van het betalingsproces.
2.5 Bij het indienen van een inschrijving op het online bestelformulier van de verkoper van het contract zal worden opgeslagen door de verkoper en de klant door het indienen van zijn bestelling, samen met deze voorwaarden schriftelijk (bv. Als e-mail, fax of brief) verzonden. Daarnaast is de tekst van het contract op de website van de verkoper is gearchiveerd en kan gratis worden benaderd vanuit de klant van het wachtwoord beschermde klant rekening, met vermelding van de login-gegevens, op voorwaarde dat de klant een rekening in de online winkel van de verkoper heeft gemaakt voordat het indienen van zijn orde.2.6 Voor het binden van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke fouten te identificeren door een zorgvuldige lezing van de op het scherm weergegeven informatie. Een effectieve technische middelen om de detectie van invoerfouten verbeteren kan de vergroting functie van de browser, waardoor het scherm wordt vergroot op het scherm. De ingangen van de klant kan corrigeren in het kader van de elektronische bestelproces zolang het gebruikelijke toetsenbord en muis functies, totdat deze klikt om de uiteindelijke knop bestelproces.
2.7 Voor het contract is uitsluitend bestemd voor de Duitse taal.
2.8 De orderverwerking en contact kan meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat zijn of haar aangewezen voor de orderverwerking e-mailadres juist is, zodat op dit adres van de verkoper stuurde e-mails kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant zorgen voor het gebruik van spamfilters dat alle producten door de verkoper of door deze instantie die verantwoordelijk is voor de orderverwerking Derde e-mails verstuurd kunnen worden geleverd.
3) Intrekking
3.1 consumenten zijn over het algemeen recht op een herroepingsrecht.
3.2 Nadere informatie over het herroepingsrecht als gevolg van de annulering van de verkoper.
3.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie, op het moment dat de overeenkomst werd gesloten en waarvan de enige woning en afleveradres op het moment van sluiten van de overeenkomst zijn buiten de Europese Unie.
4) Prijzen en betaling
4.1 Tenzij het product beschrijving van de verkoper anders vereist, is bij de aangegeven prijzen zijn de uiteindelijke prijzen die de BTW op te nemen. Optioneel worden bijkomende kosten levering en verzendkosten afzonderlijk weergegeven in het betreffende product beschrijving.
4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen andere kosten in een individueel geval, dat de verkoper is niet verantwoordelijk voor, en die worden gedragen door de klant in rekening worden gebracht. Deze omvatten de kosten voor de overdracht van middelen via banken (bijvoorbeeld transfersommen, uitwisseling kosten) of rechtspersoon invoerrechten en belastingen (bijvoorbeeld, tarieven). Deze kosten kunnen ook worden gemaakt indien de levering niet buiten de Europese Unie wordt gemaakt in een land, maar de klant stelt de betaling uit een land buiten de Europese Unie met betrekking tot de geldoverdracht.
4.3 Betaling / s wordt / worden meegedeeld aan de klant in de online winkel van de verkoper.
4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving overeengekomen betaling verschuldigd is direct na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.
4.5 Bij betaling door een betaling worden aangeboden door PayPal verwerking van betalingen via de betalingsdienst PayPal wordt gedaan (Europe) S.à R.L. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de toepassing van de PayPal-gebruikersovereenkomst, verkrijgbaar bij https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / gebruikersovereenkomst-vol is, of - indien de klant geen PayPal account heeft - onder de geldigheid voorwaarden voor betaling zonder een PayPal-rekening, te bereiken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- vol.
5) Verzendkosten
5.1 De levering van goederen plaatsvindt op doorreis naar het afleveradres gegeven door de klant, tenzij anders overeengekomen. Bij de voltooiing van de in de volgorde van de verkoper afleveradres transactie doorslaggevend. Afwijken van deze, op het moment van betaling bij PayPal afgezet door de klant de levering adres is behulpzaam bij het selecteren van de betaling van Paypal.
5.2 Stuurt de rederij de goederen naar de verkoper terug omdat een levering aan de klant niet mogelijk is gebleken, de klant draagt de kosten voor de mislukte levering. Dit geldt niet als de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die heeft geleid tot de onmogelijkheid van levering of wanneer hij tijdelijk werd verhinderd het aanvaarden van de aangeboden dienst, tenzij de verkoper hem de voorstelling had een redelijke tijd van tevoren aangekondigd.
5.3 Pickup is niet mogelijk om logistieke redenen.
6) Eigendomsvoorbehoud
Als de verkoper van tevoren, behoudt hij zich tot de volledige betaling van de koopprijs verschuldigd is de titel van de geleverde goederen.
7) de aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
7.1 Als de goederen defect is, de bepalingen van de wettelijke garantie van toepassing.7.2 De klant wordt gevraagd om de geleverde goederen met duidelijke schade aan de bezorger te eisen en aan de verkoper daarvan in kennis. Indien de klant niet nakomt, heeft dit geen effect op zijn wettelijke of contractuele garantie.
8) aflossing van vouchers Actie
8.1 vouchers die zonder tegenprestatie door de verkoper worden uitgegeven in het kader van promoties met een zekere geldigheid en kunnen worden gekocht door de klant kan niet worden gekocht (de "Promotie codes"), kunnen alleen in de aangegeven periode alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en.
8.2 Promotionele codes kunnen alleen worden ingewisseld door de consument.
8.3 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de coupon actie, op voorwaarde dat deze beperking van de inhoud van de promotiecode resultaten.
8.4 Promotionele codes kunnen alleen worden ingewisseld vóór het sluiten van het orderproces. Een toewijzing is achteraf niet mogelijk.
8,5 per bestelling slechts één promotiecode kan altijd worden ingewisseld.
8.6 De waarde van de goederen wordt ten minste het bedrag van de promotiecode zijn. Eventuele resterende saldo worden niet vergoed door de verkoper.
8.7 Wanneer de waarde van de promotiecode te dekken niet in de juiste volgorde kan, een van de andere betalingsmethoden die door de verkoper worden verkozen om het verschil te betalen.
8.8 Het saldo van de promotiecode is nog steeds interesse in contanten betaald.
8.9 De promotiecode wordt niet terugbetaald indien de klant de actie geheel of gedeeltelijk betaalde goederen onder zijn wettelijke herroepingsrecht keert terug met de coupon.
8.10 De promotiecode is alleen bedoeld voor gebruik door de genoemde persoon op. Een overdracht van de promotiecode aan derden. De verkoper heeft het recht, maar niet verplicht, om de inhoudelijke ontvankelijkheid van elke voucher houder te onderzoeken.
9) Alternatieve geschillenbeslechting
9.1 De Europese Commissie biedt het internet op de volgende link een platform voor online geschillenbeslechting klaar: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform fungeert als een centraal punt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkopen of diensten, waarbij een consument betrokken is.
9.2 De verkoper is verplicht noch bereid zijn om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument arbitragecommissie.


PayPal